Systemutvecklare med Java

400 Yh-poäng

Hög internationell standard

På YhC3L inriktar vi oss på absolut spetskompetens inom Javateknologi, objektorientering, analys, design, projekt och processer. Fokus ligger på konstruktioner av applikationer, från kundspecifikation till test och leverans.

Vid utbildningens start får varje studerande tillgång till en egen bärbar dator då vi önskar att alla arbetar på en homogen plattform av högsta standard.

Vi samarbetar med näringslivet genom ett stort antal IT-företag i Stockholm och även med KTH. Vårt kursinnehåll är ständigt uppdaterat och håller en hög internationell standard.

Målet med utbildningen är att våra studerande ska bli så skarpa utvecklare som det överhuvudtaget är möjligt.

 

Föreläsningar och projekt

Undervisningen består av föreläsningar varvat med självständigt arbete. Då spetskompetens är mycket viktig hos lärare och föreläsare, och utvecklingen går mycket snabbt, tar vi in externa instruktörer från IT-branschen på de tekniska kurserna.

Genom hela utbildningen löper ett par längre projekt som utvecklas och fördjupas i förhållande till de tekniker vi läser. Inom projekten tas ett helhetsgrepp och produktionsberättelsen kan sägas likna den vid ett företag. I undervisningen implementerar vi det vi ser ute i arbetslivet och branschen. Vi fokuserar på individuell teknisk kompetens i projekten men också på samarbete i gruppen, planering och uppföljning.

Studerandena involveras kontinuerligt i att föreläsa för varandra vilket skapar utvecklare som är aktiva och självgående problemlösare, något som fått mycket positiv uppmärksamhet när våra elever är ute på LIA (lärande i arbete). Mer än hälften av eleverna fick arbete på sin praktikplats och över 80 % får jobb efter examen.

 

Behörighet och urval

Grundläggande behörighet för högskolestudier eller motsvarande dokumenterade kunskaper. Särskilda förkunskaper Svenska B/2, Engelska A/5, Matematik A/1B och Programmering A/1.

Om antal behöriga sökande överstiger antalet platser, sker ett avslutande urval av sökande i form av ett programmeringsprov på skolan.

Vi hjälper dig att bli behörig

Eftersom YhC3L tillhör samma organisation som C3L (Komvux i Tyresö kommun) har du som sökande till Javautbildningen möjlighet att bli behörig i de särskilda förkunskaperna genom att läsa upp Sv. En. Ma. och programmering 1 hos C3L.

C3L erbjuder också SFX-IT utbildning som är inriktad till dig som är utländsk IT-akademiker. Där får du lära sig svenska språket mycket snabbare och samtidigt förnya dina spetskunskaper inom programmering.

Du som har ett äldre programmeringsbetyg eller känner att vill förbereda dig inför Systemutvecklarutbildningen kan träna upp dina programmeringsfärdigheter på www.codecademy.com.

Alla ovannämnda alternativ är avgiftsfria. För mer information kontakta gärna en av våra studievägledare Lotta, Therese eller Håkan på tel: 08-578 275 00. Du kan också boka tid för ett personligt möte.

Policy för validering

Valideringsmöjlighet för tillträde till utbildning och tidigare förvärvade kunskaper i aktuell utbildning där det saknas skriftlig dokumentation.

Preliminär utbildningsplan

OBS! Notera att de kurser som beskrivs nedan kan komma att förändras och i
något fall bytas ut mot en kurs som är bättre anpassad för marknadens krav.

Huvudmoment
Poäng
Java grundkurs
40 poäng
Java avancerad
30 poäng
Datalagring
20 poäng
Kommunikation
10 poäng
Webbteknik - JavaScript
50 poäng
Webbteknik - Java
30 poäng
Agila Scrum
20 poäng
Android
40 poäng
Enhetstester
10 poäng
Entreprenörskap
10 poäng
LIA (Lärande i Arbete)
120 poäng
Examensarbete
20 poäng
30%
70%
Projektarbete
arbetsplatsförlagd
Föreläsning
skolförlagd

antagnings_process_03

LIA

LÄRANDE I ARBETE

Lärlingsdelen, som är förlagd till slutet av år två, utgör 120 av 400 poäng. Det innebär att du under en längre tid arbetar på ett företag som lärling. Här får du chans att i praktiken pröva vad du teoretiskt har lärt dig.

Lärlingsperioderna ger också fina möjligheter att på företaget visa upp dig och dina kunskaper samt knyta värdefulla kontakter för ditt framtida yrke. Det är inte ovanligt att praktiken blir en direktväg ut i arbetslivet. Som exempel fick 50 % av de studerande jobb på sina respektive LIA företag av de som gick ut utbildningen i maj 2012.

LIA består av en företagsförlagd period som omfattar 120 Yh-poäng = 24 veckor. Praktiken ska vila på företagsmässig grund, ett exempel är att delta i ett pågående utvecklingsprojekt eller utveckling av en intern webbtjänst.

Under LIA-perioden ska deltagarna kunna:

  • Bidra till eller utveckla en/ett applikation/system inom företaget
  • Tillämpa kunskaper från utbildningen
  • Analysera genomfört arbete och värdera resultatet utifrån uppdragets problemställningar

Försäkringar för YH-studerande

Läs mer om försäkringar för KY och Yh-studerande på kammarkollegiets webbsida.

Ledningsgrupp för
Systemutvecklare med Java

Utbildningen leds av en ledningsgrupp som består av representanter för universitet
och högskolor, företag, organisationer, Tyresö kommun, C3L och studenter.

Pablo Win
Enhetschef YhC3l
Gunnar Carlbaun
KnowIT
Mattias Karlsson
King
Helena Hilton
Technia AB
Maria Widegren
IDG
Anders Carlsson
Coredev
Martin Ekström
Apegroup
Anders Sjögren
Högskolerepresentant, KTH
Anna Andersson
Studeranderepresentant ÅK 1
Osama Benhabara
Studeranderepresentant ÅK 2
Tom Blackmore
Arctictiger AB
Joel Söderström
Frost Digital