Information för dig som är företagare och vill rekrytera praktikanter

En tredjedel av utbildningstiden består av LIA (Lärande i Arbete). Det betyder att den studerande har gott om tid att tillämpa sina teoretiska kunskaper i arbetet. Om du erbjuder en LIA-plats, får du många gånger tillgång till mycket duktiga och ambitiösa studenter som vill visa vad de går för.

Du får också tillgång till senaste kunskap och möjlighet att pröva en framtida medarbetare utan någon risk. Eftersom de studerande i hög utsträckning varvar teori och praktik är de många gånger anställningsbara direkt efter avslutad LIA-period. Det betalas normalt inte ut lön till en LIA-student, men vill du premiera din adept på något sätt är det upp till dig.

 

Vill du erbjuda LIA-plats?

Vi på C3L anordnar ”företagsdagarna” där flera företag kommer och presenterar sig för studenterna och på så sätt har studenterna möjlighet till en direkt kontakt med dem som söker deras kompetens.

Nästa LIA-period för studerande i klassen ”Systemutvecklare med Java” är från den 26 oktober 2015 till den 8 april 2016, total: 24 veckor.

Försäkringar för KY- och Yh-studerande

Att vara LIA-handledare

 

Ta gärna kontakt med:

Pablo Win, Enhetschef Yrkeshögskola C3L, Tyresö kommun
Mobil: 0705 32 94 89 , e-post: pablo.win@tyreso.se