Apputvecklare med RIA-specialisering

400 Yh-poäng

OBS! Pågående utbildning. Ingen start HT-13.

Utbildningen är 2-årig och leder till en kvalificerad yrkeshögskole-examen

Stor vikt läggs på att träna dig att bygga appar till iPad/iPhone- samt Android-baserade mobiler och läsplattor. Webbutveckling med multi­mediainnehåll enligt RIA-teknologi (Rich Internet Application) är ett genomgående tema i utbildningen.

Behörighet och urval

Grundläggande behörighet för högskolestudier eller motsvarande dokumenterade kunskaper. Tidigare erfarenhet av programmering är meriterande. Ett avslutande urval av sökande sker i form av en online intervju.

Du ska efter fullgjord utbildning

  • kunna skapa professionella appar och RIA-applikationer
  • ha djupa kunskaper inom webbanvändbarhet och bildkommunikation
  • kunna arbeta med marknadens mest kända webb-produktionsverktyg
  • ha djupa kunskaper inom Agila systemutvecklings-processer som SCRUM
  • kunna skapa, hantera och integrera e-handels- informations- och kommunikationssystem

Preliminär utbildningsplan

Notera att de kurser och/eller programvaror som beskrivs ovan kan komma att förändras
och i något fall bytas ut mot en kurs som är bättre anpassad för marknadens krav.

Huvudmoment
Poäng
Interaktionsdesign
40 poäng
Examensarbete apputveckling
10 poäng
LIA (Lärande i arbete)
110 poäng
Agila processer (SCRUM och Kanban)
10 poäng
Entreprenörskap och nyföretagande
5 poäng
CMS Content Management Systems
15 poäng
Klientprogrammering inriktning mobila enheter
110 poäng
Serverprogrammering
50 poäng
Klientprogrammering webb
50 poäng
28%
73%
Projektarbete
arbetsplatsförlagd
Föreläsning
skolförlagd

LIA

LÄRANDE I ARBETE

Lärlingsdelen, som är förlagd till slutet av år två, utgör 110 av 400 poäng. Det innebär att du under en längre tid arbetar på ett företag som lärling. Här får du chans att i praktiken pröva vad du teoretiskt har lärt dig.

Lärlingsperioderna ger också fina möjligheter att på företaget visa upp dig och dina kunskaper samt knyta värdefulla kontakter för ditt framtida yrke. Det är inte ovanligt att praktiken blir en direktväg ut i arbetslivet.

Praktiken ska vila på företagsmässig grund, ett exempel är att delta i ett pågående apputvecklingsprojekt eller utveckling av en intern app.

Under LIA-perioden ska deltagarna kunna:

  • bidra till eller utveckla en/ett applikation/system inom företaget
  • tillämpa kunskaper från utbildningen
  • analysera genomfört arbete och värdera resultatet utifrån uppdragets problemställningar

Att vara LIA-handledare.

Ledningsgrupp för
Apputvecklare med RIA

Pablo Win
Ehetschef YhC3L
Gunnar Carlbaun
EVRY
Mattias Karlsson
Avega
Per Nooren
Technia AB
Maria Widegren
IDG
Anders Carlsson
Coredev
Ricardo Cepulveda
EPS
Johan Engman
McAfee
Anders Sjögren
Högskolerepresentant, KTH
Erik Österberg
Studeranderepresentant
Tom Blackmore
Artictiger AB
Jonas Löfgren
MyWidz